newsy rss strona główna
strona główna mapa strony kanały RSS

Wiadomości

Najlepsze konta bankowe


Konta o charakterze szczegółowym nazywane są kontami ksiąg pomocniczych. O ilości i rodzaju kont, które będą prowadzone w firmie, powinien decydować kierownik danego podmiotu gospodarczego. Warunkiem jest, aby można w nich było, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnić wszystkie aktywa, jakie jednostka posiada oraz wszelkie procesy gospodarcze zachodzące w firmie. Określony przez kierownika danego podmiotu gospodarczego zestaw kont nosi nazwę zakładowego planu kont. Podstawowymi elementami każdego planu kont są: odpowiednie nazwy kont, numery kont, a także komentarz, który objaśnia sposób, w jaki konta funkcjonują. najlepsze konta bankowe.


Użytkownicy aparatów z WAP-em mogą (w zależności od banku) dokonywać następujących operacji:
sprawdzać stan konta;
dokonywać przelewów między rachunkami własnymi;
dokonywać przelewów na rachunki obce;
przeglądać historię operacji;
przeglądać złożone zlecenia;
zakładać i likwidować lokaty terminowe;
anulować zlecenia z przyszłą datą realizacji;
sprawdzać daty płatności;
akceptować bezpośrednie debety i monitorować używanie kart płatniczych;
odczytać pocztę, wysyłaną przez bank;
przeczytać najnowszy biuletyn banku. promocje bankowe konta bankowe dla firm.


Według innego podziału wyróżnić można także następujące konta bilansowe:
- konto rzeczowe - służy do ewidencjonowania określonych składników majątku o charakterze materialnym, jak np. "Papiery wartościowe", "Materiały", "środki trwałe". Nie należy tutaj żadne konto pasywne;
- konto osobowe - przeznaczone jest do ewidencjonowania określonych praw majątkowych, jak np. "Należności od odbiorców". Zalicza się tutaj wszystkie konta pasywne. tanie konto osobiste tani kredyt bankowy.


Dla każdego podmiotu gospodarczego, prowadzenie planu kont jest czynnością bezwzględnie obowiązującą przez cały rok obrachunkowy. W ramach zakładowego planu kont, poszczególne konta przyporządkowane są do odpowiednich grup. Każda z grup kont ma swój własny numer, który zapoczątkowuje numerację wszystkich kont składających się na dany zespół. Poszczególne konta posiadają zatem nazwę w formie słownej oraz określony numer, czyli symbol cyfrowy. Pierwsza cyfra w numerze konta jest jednakowa dla numeracji obowiązującej w całym kraju, natomiast dwie kolejne są uzależnione od sposobu numerowania przyjętego w danej jednostce. tanie konto osobiste dom pod hipotekę.Informacje finansowe:
Oferta banków:
Kredyty samochodowe
Na wszystkie samochody. Na prostych zasadach. Sprawdź

Załóż konto firmowe
Który bank ma najlepszą ofertę? Sprawdź warunki i wybierz najlepszy.